• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

Zapytanie o cenę na 3-dniowy pobyt na warsztaty szkoleniowe

Utworzono: 22 maj 2017 Opublikowano

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na 3-dniowy pobyt na warsztaty szkoleniowe w Ośrodku dla 40 osób niepełnosprawnych oraz 12 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie: od 07 czerwiec 2017 do 30 czerwiec 2017.

Liczba uczestników:
Planowane jest, że w warsztatach weźmie udział 40 osób niepełnosprawnych oraz 12 osób stanowiących personel, w tym Wolontariusze- opiekunowie podzielonych na 4 grupy szkoleniowe – po około 10 osób niepełnosprawnych oraz 3 osoby stanowiące personel w każdej grupie. Dopuszczamy możliwość pobytu 4 grup jednocześnie, w tym samym terminie lub pobyt w dwóch terminach po 2 grupy w każdym terminie.

Miejsce organizacji warsztatów szkoleniowych:
Ośrodek atrakcyjnie położony, charakter ośrodka rehabilitacyjny, szkoleniowy, uzdrowiskowy lub inny o podobnym przeznaczeniu przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego.  Ośrodek powinien spełniać warunki Ośrodków, w których mogą być organizowane turnusy rehabilitacyjne na postawie   Art. 10 c, 10 d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

Ośrodek ma spełniać wszystkie inne wymagania przewidziane prawem, w tym przepisom BHP, P-poż., Sanepid do organizacji tego typu pobytów. Ośrodek, w tym pokoje, sale szkoleniowe, baza sportowo-rekreacyjna, toalety, ciągi komunikacyjne muszą być dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Organizacja i realizacja warsztatów:

1.    Oferent powinien posiadać do wyboru, co najmniej dwa terminy, dla co najmniej dwóch grup w tym samym terminie, w planowanym terminie realizacji warsztatów tj. od 07 czerwiec 2017 do 30 czerwiec 2017 r.
2.    Oferent może złożyć ofertę tylko wtedy gdy nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec ZUS, US, PFRON oraz innych publiczno-prawnych.
3.    Pobyt będzie trwał 3 osobo/doby i rozpoczynał się będzie pierwszego dnia kolacją i kończył czwartego dnia obiadem.
4.    Rozliczenie i zapłata nastąpi za faktyczną ilość świadczeń i osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia, według specyfikacji sporządzonej do faktury przez Wykonawcę odrębnie dla każdej grupy wg uzgodnionych stawek wraz z listą uczestników/ kadry pobytu.
5.    W przypadku krótszego pobytu uczestnika/ kadry w Ośrodku, Wykonawca zmniejszy należność za pobyt stosownie do ilości udzielonych świadczeń.
6.    Warunki zakwaterowania: pokoje 2 osobowe z łazienką;
7.    W cenie pobytu Ośrodek zapewnia:
•    zakwaterowanie;
•    wyżywienie;
•    zapewnienie sal szkoleniowych, zaplecza dydaktyczno – rehabilitacyjnego, sprzętu audiowizualnego na zajęcia grupowe - 18 godz. zegarowych zajęć dla każdej 10-sto osobowej grupy z dostępem do Internetu i sprzętem audiowizualnym,
•    catering na czas realizacji zajęć. Na usługę cateringową składać się będzie w czasie tzw. „przerwy kawowej”: kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe, ciastka, śmietanka do kawy, cukier, itp.
•    organizacja imprez integracyjnych i programu kulturalno – rekreacyjnego, w czasie wolnym,
•    opłata klimatyczna;
•    podatek VAT;
•    zapewnienie pomieszczenia socjalno-biurowego z dostępem do Internetu dla kadry warsztatów oraz parkingu dla samochodów dowożących uczestników,
•    dostęp do bezpłatnej opieki medycznej (w tym: zapewnienie dowozu uczestnika/ kadry do przychodni zdrowia, szpitala),
•    dysponowanie w każdym terminie co najmniej czterema pokojami dostępnymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
•    oddelegowanie jednej osoby do kontaktów z Fundacją, w razie potrzeby dostępną przez całą dobę, upoważnioną do podejmowania wszystkich decyzji ws. organizacji i przebiegu pobytu.

Uwaga:
Oferty mogą składać jedynie podmioty, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi Ośrodków, w których odbywały się będą warsztaty.

Prosimy o składanie ofert na załączonych formularzach, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. osobiście lub drogą pocztową w kopercie na adres: Fundacja Fuga Mundi, ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin, z oznaczeniem oferenta i dopiskiem „Warsztaty Szkoleniowe 2017”, w terminie do 31 maja 2017 r., do godz. 11.00. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Fundacji.

Przy wyborze oferty oprócz spełniania warunków formalnych stosowane będzie wyłącznie kryterium ceny oferty.

Zapytanie nie jest realizowane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, a jest prowadzone w celu rozpoznania rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem;
Wiceprezes Zarządu
Marek Stępniak

Załącznik nr 1 stanowiący wzór oferty cenowej.

Stronę odwiedziło:
2952335
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 19 osób.
Copyright © 2019 Fundacja Fuga Mundi.