Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Katarzyna Król