Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1 lok.26
20-089 Lublin