Wydany kalendarz na 2013 rok powstał w ramach projektu „Potrafisz” realizowanego od kilku lat przez Fundację Fuga Mundi mającego na celu budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością poprzez promocję ich potencjału oraz ukazywanie aktywności i osiągnięć w różnych obszarach życia.

Chcemy aby poprzez realizację tego projektu pokazać wciąż nie w pełni wykorzystany wielki potencjał tego środowiska a osoby niepełnosprawne zmobilizować do podejmowania nowych wyzwań w ich życiu społecznym i zawodowym, także w dziedzinach uważanych dla nich za niedostępne.

W ramach projektu w 2012 roku zrealizowano trzynaście sesji fotograficznych z udziałem osób niepełnosprawnych, w polskich strojach ludowych. Zdjęcia z sesji prezentowane były także na wystawach fotograficznych organizowanych w miejscach użyteczności publicznej.

Mamy nadzieję, że projekt „Potrafisz” pomoże społeczeństwu dostrzec wciąż nie w pełni wykorzystywany potencjał tego środowiska, a same osoby niepełnosprawne zmobilizuje do podejmowania odważniejszych wyzwań oraz większej aktywności w różnych, uznawanych powszechnie za niedostępne dla nich dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Zobacz kalendarz w wersji elektronicznej.