Informujemy, że w okresie od dnia 11 kwietnia do dnia 10 grudnia 2014 r. Fundacja Fuga Mundi będzie realizowała Zadanie nr 4 - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez realizację ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oraz Podzadanie nr 4.1 - Rehabilitacja społeczna – świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej – II etap pilotażu, poprzez realizację usług asystenckich. Zadania realizowane są w ramach "Programu Działań na rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015", współfinansowanego ze środków budżetu Gminy Lublin - Miasta na prawach Powiatu.

Niepełnosprawni mieszkańcy Lublina zainteresowani skorzystaniem z realizowanych usług mogą zgłaszać zapotrzebowanie w biurze Fundacji przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, wypełniając stosowne dokumenty. Warunkiem przyznania usług asystenckich jest między innymi wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin. Głównymi adresatami Zadania w 2014 roku są osoby o najwyższym stopniu niepełnosprawności (znaczny i umiarkowany), które są aktywne społecznie i zawodowo, zamieszkują samotnie lub gdy w rodzinie jest więcej niż jedna osoba niepełnosprawna, będące w trudnej sytuacji życiowej, które do aktywnego funkcjonowania społecznego i/ lub zawodowego potrzebują pomocy asystenta/ opiekuna osobistego. W okresie realizacji Zadania usługi asystenckie realizowane będą w sposób stały lub cykliczny, a także doraźnie.

Usługi asystenckie mogą obejmować:
· towarzyszenie beneficjentowi przy robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz realizacji zainteresowań i pasji;
· pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej w miejsca np.: pracy, nauki, rehabilitacji i leczenia, odbywania się kursów czy szkoleń, kultu;
· wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

W 2014 roku, w ciągu 8 miesięcy realizacji Zadania zaplanowano realizację 2268 godzin usług asystenckich dla około 40 niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublina. Osoby niepełnosprawne zainteresowane usługami realizowanymi w ramach ww. Zadań zapraszamy po szczegółowe informacje do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 09:00-16:00, lub kontakt telefoniczny - tel. 81 534-26-01 a także na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

1. Zgłoszenie-usługi asystenckie

2. Regulamin Świadczeznia usług asystenckich

3. Zgłoszenie- ćwiczenia usprawniające psychoruchowo