Informujemy, że z dniem 01.04.2015 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu "Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym" w ramach " Programu Działań Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015".

Grupę adresatów zadania stanowić będą osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Lublin. Uczestnicy projektu uzyskają możliwość stażu zawodowego w zawodzie pracownika ogólnobudowlanego lub w zawodzie pracownika porządkowo – gospodarczego. W pierwszej kolejności do zadania kwalifikowane będą osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo.

Wymagania stawiane kandydatom:
•    ukończone 18 lat,
•    brak przeciwwskazań lekarskich do wykonania zajęć praktycznych,
•    ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
•    ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
•    zamieszkiwanie na terenie Lublina.

W ramach projektu prowadzone będą kursy - Pracownik ogólnobudowlany dla 5 uczestników oraz Pracownik gospodarczo-porządkowy dla 5 uczestników - łącznie dla 10 osób niepełnosprawnych.

W związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania z województwa lubelskiego w ramach realizacji Zadania „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” do Zadania zakwalifikowane zostaną dodatkowo cztery osoby na ww. organizowane zajęcia z tego zakresu, tak aby uczestnikami były osoby niepełnosprawne z co najmniej 5-ciu powiatów województwa lubelskiego.

Zapisy na szkolenie prowadzone są w siedzibie fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B w dni robocze, w godz. 10:00-16:00, lub pod numerem telefonu: 81 534-26-01.

Obecnie przyjmowane są zapisy na do kolejnej edycji projektu rozpoczynającej się w 2016 roku.