Fundacja Fuga Mundi w 2019 roku już po raz kolejny będzie  realizowała projekt mający na  celu  kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie Miasta Lublina.

Celem projektu jest także podniesienie świadomości na temat specyfiki funkcjonowania tych osób poprzez cykl spotkań edukacyjno-poznawczych organizowanych w lubelskich przedszkolach.

W ramach cyklu spotkań edukacyjno-poznawczych organizowanych w lubelskich przedszkolach chcemy zapoznać dzieci ze specyfiką funkcjonowania, potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia podejmowały będa między innymi zagadnienia dotyczące zasad pomocnych w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością. Będą miały na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób z zaburzeniami rozwoju mowy, poznanie i zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, zwiększenie wiedzy dotyczącej osób z niepełnosprawnością ruchową, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorób przewlekłych.


Placówki zainteresowane organizacją zajęć prosimy o osobisty kontakt z biurem przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze lub dzwoniąc pod nr tel. 81 534-26-01 w godz. 10.00-15.00, w celu uzyskania szczegółowych informacji, których udziela Pani Barbara Osior.