Projekt realizowany był w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jako Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie kampanii społecznej budującej pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych poprzez upowszechnianie innowacyjnych metod aktywizacji zawodowej osób o największym stopniu niepełnosprawności.

Kalendarz 2010
Kalendarz 2010Kalendarz 2010Kalendarz 2010Kalendarz 2010Kalendarz 2010Kalendarz 2010Kalendarz 2010Kalendarz 2010Kalendarz 2010Kalendarz 2010Kalendarz 2010Kalendarz 2010
Kalendarz 2010


Materiały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Fuga Mundi, w szczególności filmy, zdjęcia, artykuły stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody Fundacji stanowi naruszenie praw autorskich.

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631, z późniejszymi zmianami).