Informujemy, że rekrutacja do projektu realizowanego w 2014 r. została zakończona.
Obecnie przyjmujemy zapisy na przyszłoroczną edycję projektu, która planowana jest od kwietnia 2015 r.

Od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 roku Fundacja Fuga Mundi realizuje pierwszy etap projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia", współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach 13-tego konkursu. Jego głównym celem jest zwiększenie samodzielności i niezależności oraz poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Główne działania w ramach projektu:

 1. analiza potrzeb i oczekiwań uczestników projektu, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdego uczestnika,
 2. indywidualne zajęcia wspierające rozwój osobisty w formie stacjonarnej (ok. 60 godz. na 1 uczestnika wg potrzeb z zakresu: psychologicznego, prawnego, doradztwa zawodowego oraz zdrowotnego, w tym konsultacje lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne),
 3. grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w formie stacjonarnej (30 godz. – 5 warsztatów stacjonarnych po 6 godzin każdy),
 4. grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w formie wyjazdowej (18 godz. 3-dniowe, wyjazdowe z zakwaterowaniem, wyżywieniem i zapewnieniem transportu oraz asystentów/ opiekunów dla niesamodzielnych uczestników),
 5. kursy zawodowe – komputerowe: ECDL e-citizen oraz tworzenie stron internetowych, wizażu i stylizacji paznokci, kulinarny i kurs masażu - po 60 godz. każdy kurs.

Główne kryteria uczestnictwa w projekcie:

 1. aktualne orzeczenie o znacznym i/ lub umiarkowanym i/ lub lekkim (do 10%) stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 2. wiek aktywności zawodowej (mężczyźni w wieku 18-64 lat oraz kobiety w wieku 18-59 lat),
 3. zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego,
 4. status bezrobotnego i/lub nieaktywnego zawodowo, i lub poszukującego pracy nie pozostającego w zatrudnieniu,
 5. nieuczestniczenie równocześnie w WTZ, ŚDS, ZAZ,
 6. nieuczestniczenie równocześnie w ramach innych realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia w poszczególnych projektach pokrywają się,
 7. odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do realizacji działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia oraz zwiększenia samodzielności i niezależności społecznej i zawodowej,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dla potrzeb projektu,
 9. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 10. inne określone w Regulaminie projektu.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy po szczegółowe informacje do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 09:00-17:00 lub kontakt telefoniczny - tel. 81 534-26-01.

Do pobrania:

1. Zgłoszenie do Projektu Akademia Niezależnego Życia

2. Regulamin Projektu Akademia Niezależnego Życia

 

stopka anz