W dniu 19 września 2016 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się  Podkarpacko-Lubelska Regionalna Gala XI Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2016, podczas której Fundacja Fuga Mundi w uznaniu za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia otrzymała wyróżnienie w kategorii Super Lodołamacz.

Certyfikat Lodołamacz 2016Certyfikat Lodołamacz 2016

Tytuł najlepszego z najlepszych, czyli 'Super Lodołamacza' przyznano Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

W kategorii 'Zakład Pracy Chronionej'  I miejsce i statuetkę LODOŁAMACZA 2016 otrzymał Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Orzech" Sp. z o.o.  III miejsce i brązowy medal otrzymała  Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie.W kategorii 'Otwarty Rynek' brązowy medal przyznano Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. S. Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Drugie miejsce zajął Urząd Miasta Lublin w kategorii 'Instytucja'. Natomiast III miejsce i brązowy medal w tej kategorii otrzymał UniwersytetMarii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Certyfikat Lodołamacz 2016Certyfikat Lodołamacz 2016Certyfikat Lodołamacz 2016
Certyfikat Lodołamacz 2016Certyfikat Lodołamacz 2016Certyfikat Lodołamacz 2016


LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Statuetki przyznawane są co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki osobom niepełnosprawnym.

Istota Konkursu Lodołamacze:

  • przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
  • integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
  • zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.


 Czytaj więcej także na: