Jasiu urodził się 26 września 2015 roku z podejrzeniem wady genetycznej – Zespołu Downa. Niestety późniejsze badanie kariotypu nie pozostawiło złudzeń – dn. 04.12.2015r. otrzymaliśmy wynik potwierdzający trisomię chromosomu 21. Dodatkowo Jasiu ma niedoczynność tarczycy.

Od urodzenia walczymy z wiotkością mięśni, co wiąże się z rehabilitacjami wspomagającymi rozwój. Jest pod opieką poradni: rehabilitacyjnej, neurologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, gastrologicznej. Uczęszczamy na zajęcia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (SI oraz logopeda).

Zgromadzone pieniądze pomogą nam w dalszym rozwoju Jasia i pozwolą uniknąć długiego oczekiwania w kolejkach do lekarzy specjalistów.