• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

Zapytanie ofertowe na pobyt na warsztatach aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 05 lipiec 2018

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie 5-dniowego pobytu na grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w Ośrodku dla 44 osób, w tym 32 osoby niepełnosprawne oraz 12 osób stanowiących personel Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkursu 2/2016 pn. ,,Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym).

Załączniki:
Zapytanie na 5-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 5-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy

Utworzono: 16 czerwiec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy, wybrana została oferta Firmy:
RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Utworzono: 16 czerwiec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy, wybrana została oferta Firmy:
Akustica.Med Krystyna Gdela
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3
21-500 Biała Podlaska

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 06 czerwiec 2018

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 06 czerwiec 2018

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne

Utworzono: 25 maj 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 2 - Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy, wybrana została oferta Firmy:
RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

Utworzono: 25 maj 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 2 - Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy wybrana została oferta Firmy:
RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 15 maj 2018

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwo specjalistycznego dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 2 - Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 15 maj 2018

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na usługę indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 2 - Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal

Informacja o wybranym Wykonawcy na świadczenie wsparcia grupowego

Utworzono: 04 kwiecień 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na usługę wsparcia grupowego - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy – dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17, wybrana została oferta Firmy:
F. H. U. ACORD Jowita Władyczuk
ul. Zygmunta Starego 12/48
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na wsparcie grupowe

Utworzono: 04 kwiecień 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na wsparcie grupowe - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy – dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17, wybrana została oferta Firmy:
RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy na usługi cateringowe na wsparciu grupowym

Utworzono: 04 kwiecień 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na wsparciu grupowym - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy – dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17, wybrane zostały oferty:

  1. W Białej Podlaskiej – dla 2 grup – Firma Usługi Gastronomiczne DIANA  Mirosława Ładniak, Porosiuki 73C, 21-500 Biała Podlaska.
  2. W Lublinie – dla 2 grup- Firma KUCHNIA SMAKOSZA - Monika Siwko, ul. Harnasie 11, 20-857 Lublin.
  3. We Włodawie – dla 1 grupy – Firma Astur Sp. z o.o. ul. P. Gojawiczyńskiej 9, 20-827 Lublin.

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na wsparcie grupowe zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 23 marzec 2018

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na potrzeby prowadzenia wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy– dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal

Zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia grupowego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 23 marzec 2018

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie wsparcia grupowego - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy – dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17
(wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia grupowego

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe na wsparciu grupowym zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 23 marzec 2018

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina – dla 2 grup, Włodawy– dla 1 grupy, Białej Podlaskiej – dla 2 grup, dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17

Załącznik - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

Informacja o wybranym Wykonawcy - na indywidualne poradnictwo zawodowe

Utworzono: 16 marzec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 wybrana została oferta Firmy:

RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy - na wynajem sal na indywidualne poradnictwo zawodowe

Utworzono: 16 marzec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 wybrana została oferta Firmy:

RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne poradnictwo zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 06 marzec 2018

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (diagnoza potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracji, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal

Zapytanie ofertowe na indywidualne poradnictwo zawodowe zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 06 marzec 2018

Zapraszamy do składania ofert na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (diagnoza potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracji, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na indywidualne poradnictwo zawodowe

Zapytanie o cenę na przewóz na warsztaty szkoleniowe

Utworzono: 31 maj 2017

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na przewozy na 3-dniowy pobyt warsztaty szkoleniowe w Ośrodku dla 40 osób niepełnosprawnych oraz 12 osób stanowiących personel w czterech grupach, w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Czytaj więcej: Zapytanie o cenę na przewóz na warsztaty szkoleniowe

Informacja o wybranym wykonawcy – usługa AON podczas indywidualnego wsparcia psychologicznego

Utworzono: 26 maj 2017
  1. Pani Laura Czuhan – Biała Podlaska, cena 16,25 zł/h
  2. Pani Joanna Kuźmiuk – Biała Podlaska, cena 16,25 zł/h

Informacja o wybranym wykonawcy – wynajem sal podczas indywidualnego wsparcia psychologicznego

Utworzono: 26 maj 2017

Firma Handlowo Usługowa ACORD Jowita Władyczuk – Biała Podlaska, cena 30,00 zł/h

 

Informacja o wybranym wykonawcy – usługa indywidualnego wsparcia psychologicznego

Utworzono: 26 maj 2017

Firma Handlowo Usługowa ACORD Jowita Władyczuk – Biała Podlaska, cena za godzinę wsparcia 68,00 zł/h

Zapytanie o cenę na 3-dniowy pobyt na warsztaty szkoleniowe

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na 3-dniowy pobyt na warsztaty szkoleniowe w Ośrodku dla 40 osób niepełnosprawnych oraz 12 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie: od 07 czerwiec 2017 do 30 czerwiec 2017.

Czytaj więcej: Zapytanie o cenę na 3-dniowy pobyt na warsztaty szkoleniowe

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą rozeznania rynku – usługa indywidualnego wsparcia psychologicznego

Utworzono: 22 maj 2017

Zapraszamy do składania ofert na usługę indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Lubelskie bez ograniczeń” .

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą rozeznania rynku – usługa indywidualnego wsparcia...

Informacja o wybranym wykonawcy – Asystent Osoby Niepełnosprawnej – II edycja – LBO

Utworzono: 04 maj 2017

1. Pan Wojciech Magdziak vel Wierzbicki zam. Biała Podlaska oferta złażona dnia 28.04.2017 r. godz. 8.45 kwota oferty 975,00 zł/mc
2. Pan Sebastian Ignaszczak zam. Lublin oferta złożona dnia 28.04.2017 r. godz. 11.55 kwota oferty 975 zł/mc
3. Pan Maciej Rychliński zam. Biała Podlaska oferta złożona dnia 02.05,2017 r. godz. 9.28 kwota oferty 975 zł/mc
4. Joanna Kuźmiuk zam. Biała Podlaska oferta złożona dnia 02.05.2017 r. godz. 14.58 kwota oferty 975 zł/mc

 

 

Informacja o wybranym wykonawcy – Pośrednictwo pracy – II edycja LBO

Utworzono: 04 maj 2017

1. Pani Joanna Syryjczyk – Saczuk zam. Biała Podlaska oferta nr 1. złożona dnia 28.04.2017 r. godz. 9.00 kwota oferty 110,00 zł/h.
2. Pani Renata Pasikowska zam. Lublin oferta nr 2. złożenia dnia 02.05.2017 r. godz. 8.30 kwota oferty 100,00 zł/h.
3. Pani Sylwia Walusiak zam. Biała Podlaska oferta nr 3 złożona dnia 02.05.2017 r. godz. 12.10 kwota oferty 100,00 zł/h.
4. Pan Rafał Mirończuk zam. Biała Podlaska oferta nr 4 złożona dnia 02.05.2017 r. godz. 15.15 kwota oferta 100,00 zł/h.

Po przeprowadzanych negocjacjach zostały podpisane umowy na kwotę 100,00 zł/h.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności – Pośrednictwo pracy – II edycja LBO

Utworzono: 25 kwiecień 2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację pośrednictwa pracy dla uczestników II edycji projektu „Lubelskie bez ograniczeń”.

Termin składania ofert: 25.04.2017 r. – 02.05.2017 r.

Szczegóły Oferty

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą rozeznania rynku - Sale podczas pośrednictwa pracy II edycja

Utworzono: 25 kwiecień 2017

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal podczas pośrednictwa pracy dla uczestników II edycji projektu „Lubelskie bez ograniczeń”.
Termin składania ofert: 25.04.2017 r. – 02.05.2017 r.

 Szczegóły Oferty

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności – asystent osoby niepełnosprawnej – II edycja LBO

Utworzono: 25 kwiecień 2017

Zapraszamy do składania ofert na asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu „Lubelskie bez ograniczeń” podczas pośrednictwa pracy dla II edycji projektu.

Szczegóły Oferty

Zapytanie ofertowe na wynajem sal zgodnie z zasadą rozeznania rynku - Warszawa bez ograniczeń

Utworzono: 20 kwiecień 2017

Zapraszamy do składania ofert na najem sal na potrzeby kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Warszawa bez ograniczeń”.

Termin składania ofert: 20-24.04.2017r.

Szczegóły Oferty

Stronę odwiedziło:
2653481
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 31 osób.
Copyright © 2018 Fundacja Fuga Mundi.