• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

Informacja o wybranym Wykonawcy - na wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych

Utworzono: 10 październik 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na wynajem sali na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych uczestników projektu zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 01 październik 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej podczas indywidualnej diagnozy potrzeb oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 30 uczestników projektu

Utworzono: 19 wrzesień 2019

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej podczas indywidualnej diagnozy potrzeb oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 30  uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz poradnictwa zawodowego dla 120 uczestników projektu

Utworzono: 28 sierpień 2019

Zapraszamy do składania ofert na usługę indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej oraz indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla 120 uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz poradnictwa zawodowego
Załączniki

Informacja o wybranym Wykonawcy - na wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb

Utworzono: 29 lipiec 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla uczestników projektu
„Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na wynajem sali na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 19 lipiec 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego polegającego na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Twoja nowa szansa” nr RPLU.11.04.00-06-0011/17.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na wynajem sali

Informacja o wybranym Wykonawcy na zapewnienie ośrodka na pobyt dla uczestników warsztatów aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 03 czerwiec 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na zapewnienie 7-dniowego pobytu dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu „Akademia Niezależnego Życia II’’ współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój - Niezależność” wybrana została oferta Firmy - Ośrodek Wczasowy "Gniewko", NZOZ Zakład Rehabilitacji, 76-153 Darłówko Wschodnie, ul. Słowiańska 26.Zapytanie ofertowe na zapewnienie ośrodka na pobyt dla uczestników warsztatów aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie ośrodka na 7-dniowy pobyt dla 52 uczestników warsztatów aktywizacji społecznej, w tym 36 osób niepełnosprawnych oraz 16 osób stanowiących personel w ramach Projektu Akademia Niezależnego Życia II" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkurs 1/2018 pn.Szansa – Rozwój - Niezależność" w okresie: czerwiec 2019.)

Załączniki:
Zapytanie na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 7-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy

Utworzono: 02 kwiecień 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, wybrana została oferta Firmy:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Utworzono: 02 kwiecień 2019

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, wybrana została oferta:

Monika Świerczewska

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 22 marzec 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal na przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 22 marzec 2019

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego

Utworzono: 01 marzec 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina wybrane zostały oferty:

Poradnictwo psychologiczne:
Katarzyna Król

Poradnictwo prawne:
Paweł Marczak

Poradnictwo socjalne:
Ewelina Pawłowska

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne

Utworzono: 01 marzec 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na indywidualne poradnictwo specjalistyczne, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina wybrana została oferta Firmy:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 21 luty 2019

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na poradnictwo specjalistyczne zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 21 luty 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na usługę indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 ( Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: poradnictwo specjalistyczne) na terenie Lublina.

Załącznik - Zapytanie ofertowe na wynajem sal na poradnictwo specjalistyczne

Informacja o wybranym Wykonawcy - wynajem sal na wsparciu grupowym zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 20 luty 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina (5 grup) dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy - usługi cateringowe na wsparciu grupowym zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 20 luty 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina (5 grup) dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono”
ul. Zielona 3,
20-082 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy - świadczenie wsparcia grupowego zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 20 luty 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na świadczenie wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina (5 grup) dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1, lok.26
20-089 Lublin

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe na wsparciu grupowym w projekcie „Kuźnia Aktywności” zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 12 luty 2019

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina 5 grup, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17

Załącznik - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na wsparcie grupowe w projekcie "Kuźnia Aktywności" zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 12 luty 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na potrzeby prowadzenia wsparcia grupowego – trening umiejętności społecznych na terenie Lublina dla 5 grup, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17

Załącznik - Zapytanie na wynajem sal na wsparcie grupowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia grupowego w projekcie "Kuźnia Aktywności" zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 12 luty 2019

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie wsparcia grupowego - trening umiejętności społecznych dla uczestników projektu na terenie Lublina dla 5 grup, dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową).

Załącznik - Zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia grupowego

Informacja o wybranym Wykonawcy - na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb

Utworzono: 11 styczeń 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Fundacja Szlachetne Zdrowie
ul. M. Biernackiego 1 lok.26
20-089 Lublin

Informacja o wybranym Wykonawcy - na przeprowadzenie diagnozy potrzeb

Utworzono: 11 styczeń 2019

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 wybrana została oferta:

Katarzyna Król

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 02 styczeń 2019

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie usługi polegającej na diagnozie potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (diagnoza potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracji, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy).

Zapytanie na wynajem sal na przeprowadzenie diagnozy potrzeb

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy potrzeb zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 02 styczeń 2019

Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb – ścieżki reintegracji w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej dla uczestników projektu „Kuźnia Aktywności” nr RPLU.11.01.00-06-0200/17 (diagnoza potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracji, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy).

Zapytanie na przeprowadzenie diagnozy potrzeb

Zapytanie ofertowe na transport na warsztaty aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 27 lipiec 2018

Zapraszamy do składania ofert zgodne z zasadą rozeznania rynku na zapewnienie transportu na grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w Ośrodku dla 44 osób, w tym 32 osoby niepełnosprawne, w tym 6 poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 12 osób stanowiących personel Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkursu 2/2016 pn. ,,Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym).

Załączniki:

Zapytanie o transport na grupowe warsztaty aktywizacji społecznej

Oferta na przewóz osób niepełnosprawnych dla Fundacji Fuga Mundi

Informacja o wybranym Wykonawcy na pobyt na warsztatach aktywizacji społecznej

Utworzono: 27 lipiec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na zapewnienie 5-dniowego pobytu na grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w Ośrodku dla 44 osób, w tym 32 osoby niepełnosprawne oraz 12 osób stanowiących personel Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkursu 2/2016 pn. ,,Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym), wybrane zostały oferty Firm:

ASTUR sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gojawiczyńskiej 9, 20-829 Lublin

Ośrodek Wczasowy "Gniewko", NZOZ Zakład Rehabilitacji 76-153 Darłówko Wschodnie, ul. Słowiańska 26

Zapytanie ofertowe na pobyt na warsztatach aktywizacji społecznej zgodne z zasadą rozeznania rynku

Utworzono: 05 lipiec 2018

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie 5-dniowego pobytu na grupowe warsztaty aktywizacji społecznej w Ośrodku dla 44 osób, w tym 32 osoby niepełnosprawne oraz 12 osób stanowiących personel Projektu „Akademia Niezależnego Życia’’, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (Konkursu 2/2016 pn. ,,Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym).

Załączniki:
Zapytanie na 5-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej
Oferta cenowa na 5-dniowy pobyt na warsztaty aktywizacji społecznej

Informacja o wybranym Wykonawcy na wynajem sal na indywidualne pośrednictwo pracy

Utworzono: 16 czerwiec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na wynajem sal na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy, wybrana została oferta Firmy:
RG SOLUTION ROBERT GDELA
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3A
21-500 Biała Podlaska

Informacja o wybranym Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Utworzono: 16 czerwiec 2018

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Aktywność” nr RPLU.11.01.00-06-0075/17 (Zadanie 3 - Pośrednictwo pracy: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym), na terenie Lublina, Białej Podlaskiej i Włodawy, wybrana została oferta Firmy:
Akustica.Med Krystyna Gdela
ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3
21-500 Biała Podlaska

Stronę odwiedziło:
3130088
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 26 osób.
Copyright © 2020 Fundacja Fuga Mundi.