We wrześniu 2010 obyła się rewizyta ośmiu przedstawicieli organizacji ALS GRUPPEN VESTJYLLAND z Aulum oraz Dansk Handicap Forbund z Kibaek na zaproszenie Fundacji Fuga Mundi. Podczas wizyty omówiono możliwość współpracy pomiędzy Fundacją a organizacjami duńskimi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych i mniej uprzywilejowanych, w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych. Partnerzy z Danii wzięli także udział w konferencji „Potrafisz – Ja modelka”, która odbyła się w Ośrodku ASTUR nad Jeziorem Białym w Okunince.

Rewizyta Duńczyków na lubelszczyźnieRewizyta Duńczyków na lubelszczyźnieRewizyta Duńczyków na lubelszczyźnieRewizyta Duńczyków na lubelszczyźnie

W maju 2010 roku na zaproszenie Partnera Fundacji Fuga Mundi tj. organizacji ALS GRUPPEN VESTJYLLAND, z siedzibą w Aulum, dwanaście osób uczestniczyło w wyjeździe studyjnym mającym na celu zapoznanie się z duńskim z modelem wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczącym funkcjonowania systemu usług asystenckich w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podczas wizyty jej uczestnicy wzięli udział w konferencji przygotowanej przez Partnera oraz spotkali się z władzami samorządowymi, odwiedzili instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Danii.

Wizyta Studyjna w 
  width=Wizyta Studyjna w 
  width=Wizyta Studyjna w 
  width=Wizyta Studyjna w 
  width=

 

Gala odbyła się w hali Międzynarodowych Targów Lubelskich, przy ul. Dworcowej 11, w Lublinie i była podsumowaniem Projektu „Warsztaty Rehabilitacyjno-Szkoleniowe 2009” realizowanego przez Fundację Fuga Mundi. W Gali uczestniczyły osoby niepełnosprawne, ich rodziny, opiekunowie oraz zaproszeni Goście.Gwiadą Gali był Zespół Bracia.

Gala Fundacji Fuga Mundi 2009
 
Gala Fundacji Fuga Mundi 2009Gala Fundacji Fuga Mundi 2009Gala Fundacji Fuga Mundi 2009Gala Fundacji Fuga Mundi 2009

W terminie  od 02 do 31 grudnia 2008r w ramach kampanii "Ollicza Niedostrzegalnego Piękna" Fundacja Fuga Mundi zrealizowała sesję fotograficzną z udziałem niepełnosprawnych kobiet, której celem było promowanie w społeczeństwie aktywności oraz ukazywanie potencjału osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Przygotowano wystawy fotograficzne ze zdjęć zrealizowanych podczas sesji fotograficznej w miejscach użyteczności publicznej tj. w MOPR Lublin, Urzędzie Miasta Biała Podlaska oraz Oddziale Polskiego Związku Głuchych w Białej Podlaskiej oraz siedzibie Fundacji Fuga Mundii oraz Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza w Lublinie Pokłosiem całej sesji stał się kalendarz ścienny na 2009 rok.

Oblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego PięknaOblicza Niedostrzegalnego Piękna

Gala  podsumowująca  realizację zadania turnusów rehabilitacyjno – szkoleniowych odbyła się w budynku Międzynarodowych Targów Lubelskich przy ul. Dworcowej 11, w Lublinie. W ramach atrakcji były: kiermasz wyrobów rękodzieła artystycznego, występy niepełnosprawnych artystów (m.in Piotra Gorczycy, Łukasza Liska, Daniela Klimiuka, Marcina Pietrasa z zespołem czy Rafała Gołębiowskiego.), pokaz umiejętności akrobatyczno-sportowych w wykonaniu Yury Zenevicha.Odbyła się również prezentacja wystawy fotograficznej oraz osiągnięć i twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Galę uświetnił swoją obecnością Kabaret Ani Mru Mru. Gwiazdą Gali był zespół Backbeat.

Gala Fundacji Fuga Mundi 2011
 
Gala Fundacji Fuga Mundui 2008Gala Fundacji Fuga Mundui 2008Gala Fundacji Fuga Mundui 2008Gala Fundacji Fuga Mundui 2008