Fundacja Fuga Mundi od dnia 01-04-2024 r. do 31-03-2025 r. realizuje projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2023 „Możemy więcej” z dnia 12-10-2023 r., Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym 40 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, poprzez świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej.

Fundacja Fuga Mundi informuje, że oferta dotycząca realizacji usług asystenckich złożona do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024 o sfinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, została umieszczona na liście ofert zaakceptowanych do dofinansowania w 2024 r. ale z kwotą o 36% mniejszą niż wnioskowano w ofercie.

W dniu 27 listopada 2023 w Domu Kultury LSM przy ul. Konrada Wallenroda 4 A, odbyła się XXVI edycja Międzynarodowego Przeglądu Poezji im. Stanisława Andrzeja Łukowskiego JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE  zorganizowanego przez Związek Literatów Polskich O/Lublin we współpracy z Fundacją Fuga Mundi.

Fundacja Fuga Mundi od dnia 01-04-2023 r. do 31-03-2024 r. realizuje projekt „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2022 „Działamy razem” z dnia 29-10-2022 r., Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym 40 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, poprzez świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej.

Fundacja Fuga Mundi informuje, że oferta dotycząca realizacji usług asystenckich złożona do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu resortowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2023 o sfinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, została umieszczona na liście ofert zaakceptowanych do dofinansowania w 2023 r. Zgodnie z ofertą  adresatami Programu jest 22 dorosłe osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne, w tym co najmniej 70% Uczestników Programu (UP) będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Fundacja Fuga Mundi dn. 01-04-2022 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. "Akademia Niezależnego Życia III", którego celem jest zwiększenie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego, psychofizycznego oraz umożliwienie im aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Fundacja Fuga Mundi od dnia 01-04-2022 r. do 31-03-2023 r. realizuje projekt „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2021 „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021 r., Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym 30 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, poprzez świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej.