Fundacja Fuga Mundi wraz z firmą Akustica.Med z Białej Podlaskiej zapraszają na bezpłatny kurs komputerowy ECDL Start. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Fundacji przy ul. Hutniczej 20B w terminie 2 - 20 grudnia 2013 r.

Kryteria rekrutacyjne:

Na szkolenia zapraszamy osoby niepełnosprawne spełniające wszystkie poniższe kryteria:

  1. Zamieszkują teren woj. lubelskiego.
  2. Wiek 25 do 64 lat.
  3. Wykształcenie maksymalne - średnie.

Szkolenie obejmować będzie 60 godzin zajęć w formie wykładów i ćwiczeń.

Zakres tematyczny:

  1. Podstawy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
  2. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
  3. Przetwarzanie tekstów (Microsoft Word).
  4. Arkusze kalkulacyjne (Microsoft Excel).

Szkolenie zakończone będzie zewnętrznym egzaminem certyfikacyjnym. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Jednocześnie informujemy, że grupa szkoleniowa dla osób niesłyszących planowana jest w marcu 2014 roku.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z Fundacją: 81 534-26-01.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu ECDL Bez Barier, i jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.