W dniu 13 lutego 2014 w Lublinie gościła oficjalna delegacja Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. W napiętym grafiku spotkań Pana Ambasadora Robina Barnetta oraz towarzyszących mu osób znalazły się spotkania z Prezydentem Lublina, Wojewodą oraz Marszałkiem i przedstawicielami środowisk biznesowych i akademickich. Wyjątkowym wydarzeniem, które znalazło się w programie wizyty było spotkanie z Zarządem Fundacji Fuga Mundi i odwiedziny w siedzibach fundacji.

W spotkaniu oprócz Pana Ambasadora i przedstawicieli Funga Mundi. W skład Delegacji wchodzili: Justyna Kubica Dyrektor Biura Wykonawczego w Ambasadzie Wielkiej Brytanii, Honorowy Konsul Wielkiej Brytanii z Lublina Jan Danilczuk, Patrick Ney – Dyrektor Polsko-Brytyjskiej Izby Gospodarczej oraz Dorota Mitrus z Europejskiego Instytutu na rzecz Demokracji.

Wizyta ambasadora Wielkiej Brytanii w Fundacji Fuga MundiWizyta ambasadora Wielkiej Brytanii w Fundacji Fuga MundiWizyta ambasadora Wielkiej Brytanii w Fundacji Fuga Mundi

 

Podczas spotkania Zarząd przedstawił historię działalności Fundacji oraz realizowane obecnie projekty. Omówiono także polskie rozwiązania systemowe oraz sytuację środowiska osób niepełnosprawnych na tle rozwiązań funkcjonujących w Wielkiej Brytanii. Oprócz realizowanych projektów „miękkich” duże zainteresowanie Delegacji wzbudziła także realizowana przez Fundację inwestycja budowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego przy ul. Osmolickiej 15, w Lublinie nad Zalewem Zemborzyckim. Jednym z ważniejszych tematów spotkania były możliwości bliższej współpracy, szczególnie w kontekście realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej prowadzącej do poprawy sytuacji środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Polsce. Obie strony uznały również, że ze względu na położenie geograficzne Lublina i możliwości z tego wynikające ważne jest otwarcie na Wschód i rozwój dalszej współpracy na arenie międzynarodowej.

Wizyta ambasadora Wielkiej Brytanii w Fundacji Fuga MundiWizyta ambasadora Wielkiej Brytanii w Fundacji Fuga MundiWizyta ambasadora Wielkiej Brytanii w Fundacji Fuga Mundi