Informujemy, że Fundacja Fuga Mundi organizuje 48 godzinny kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w ramach "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin w latach 2013-2015", współfinansowanego ze środków budżetu Gminy Lublin - Miasta na prawach Powiatu.

Celem kursu jest przygotowanie i/lub podniesienie umiejętności jego uczestników do pracy z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawości, w tym udzielania im pomocy w procesie aktywizacji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej. Stacjonarny kurs prowadzony będzie w formie zajęć teoretycznych oraz warsztatów praktycznych z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnikami kursu będą osoby z terenu Miasta Lublin oraz osoby pracujące organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych w granicach administracyjnych Miasta Lublina.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy po szczegółowe informacje do biura Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 09:00-16:00, lub kontakt telefoniczny - tel. 81 534-26-01.

Informujemy, że rekrutacja na szkolenie Asystent Osoby Niepenosprawnej została zakończona.

Do pobrania:

Zgłoszenie Na Kurs Asystent Osoby Niepenosprawnej