Fundacja Fuga Mundi oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu „Człowiek – Niepełnosprawność – Pasja”, zatytułowanej „Kobiecość a niepełnosprawność”, która odbędzie się 12 maja 2015 roku w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Temat tegorocznej konferencji został wybrany nieprzypadkowo, gdyż na polu naukowym obserwowany jest wyraźny brak badań i publikacji poświęconych poruszanemu zagadnieniu. Z drugiej strony podejmowane są różne inicjatywy mające na celu „promocję” kobiet z niepełnosprawnością. Same kobiety z niepełnosprawnością coraz śmielej mówią, prezentują i rozmawiają o swojej kobiecości, nie tylko w kontekście popularnych obszarów edukacji czy zatrudnienia, ale także kobiecości w wymiarze fizycznym, macierzyńskim i duchowym. Cieszy fakt, że w przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o macierzyństwie kobiet z niepełnosprawnością, z pewnością sprzyja to szeroko pojętej integracji.

Podczas konferencji chcemy poświęcić wiele miejsca funkcjonowaniu kobiet z niepełnosprawnością w odniesieniu do różnych aspektów ich życia. Zaproponowane obszary tematyczne dają szansę zaprezentowania wyników badań, analiz, dorobku naukowego badaczy zajmujących się tą tematyką, a interdyscyplinarny charakter spotkania pozwoli na całościowe ujęcie zagadnienia. Wzorem lat ubiegłych, w konferencji uczestniczyć będą także osoby z niepełnosprawnością, w tym roku będą to kobiety. Ich głos z pewnością ożywi dyskusję i pomoże poznać i zrozumieć różne aspekty ich funkcjonowania. Pokłosiem konferencji będzie monografia recenzowana, która wzbogaci obszar naukowy w zagadnienia wciąż jeszcze mało eksplorowane.

Do udziału w konferencji, zapraszamy w szczególności psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, doradców zawodowych, teologów, socjologów, pracowników socjalnych, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani i zaangażowani w działania związane z szeroko rozumianą integracją osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz zapisów dostępne są na stronie www pod adresem: http://cnp-kobiecosc.blogspot.com