Informujemy, że przyjmujemy zapisy na kurs „Asystent osoby niepełnosprawnej”, organizowany w ramach "Programu Działań Na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015".

Celem 35-cio godzinnego kursu dla 8 osób jest przygotowanie i/lub podniesienie umiejętności do pracy z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności, w tym udzielania im pomocy w procesie aktywizacji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.

Stacjonarny kurs prowadzony będzie okresie czerwiec/sierpień 2015 roku, w formie zajęć teoretycznych oraz warsztatów praktycznych z osobami niepełnosprawnymi. W kursie mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące w Lublinie i/ lub osoby pracujące w organizacjach i instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych w granicach administracyjnych Miasta Lublina.

W związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania z województwa lubelskiego w ramach realizacji Zadania „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji” przeprowadzone zostanie jeszcze jedno szkolenie z tego zakresu dla dodatkowej grupy 8 osób z co najmniej 5-ciu powiatów województwa lubelskiego.

Zapisy na szkolenie prowadzone są w siedzibie Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 10:00-16:00, lub pod numerem telefonu: 81 534-26-01.