Fundacja Fuga Mundi oraz V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie z Lublina zapraszają do udziału w XVIII finale poezji pisanej przez uczniów gimnazjów i liceów Lublina oraz województwa lubelskiego
i młodzież skupioną przy Fundacji Fuga Mundi.

Aby wziąć udział w imprezie należy do 2 października 2015 r. (piątek) złożyć 3 nowe, niepublikowane wcześniej wiersze. Utwory przyjmowane będą jedynie w formie wydruku (po 3 egzemplarze każdego wiersza). Każda strona wydruku musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika przeglądu. Prace odręczne nie będą przyjmowane.
Każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie karty zgłoszenia.  Wiersze i karty zgłoszenia należy składać do
P. Marzeny Drozd  lub P. Renaty Sugier (V LO).  Ogłoszenie wyników , wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą ze spotkaniem z jurorami i gościem honorowym XVIII JDP, w czasie podsumowania przeglądu 27 października 2015 r. w kinie Bajka w Lublinie. Dla laureatów organizatorzy przewidzieli liczne nagrody.

Do pobrania :

1. Zgłoszenie do konkursu
2. Harmonogram
3. Regulamin konkursu