Od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Fundacja realizuje Zadanie "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” współfinansowane przez Województwo Lubelskie.

Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej oraz poprawę kondycji psychofizycznej u co najmniej 50 osób niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego, z co najmniej  pięciu powiatów a także maksymalne i wszechstronne usprawnienie psychofizyczne adresatów zadania umożliwiających im aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym
i zawodowym.

Zapisy na zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w siedzibie Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 10:00-16:00, a  informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 81 534-26-01.

Obecnie ze względu na brak miejsc, zapisy przyjmowane są do kolejnej edycji projektu planowanej na 2016 r.