W dniu 09 lutego 2017 r. w biurze Fundacji przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Zarządu Fundacji Fuga Mundi z Dyrektorem Oddziału PFRON w Lublinie - Panem Jerzym Dębskim oraz pracownikiem tego Oddziału Panem Ryszardem Dadosem. Podczas spotkania Zarząd Fundacji przedstawił historię działalności Fundacji oraz realizowane obecnie projekty na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowane ze środków PFRON.

Podczas rozmów omówiono sytuację środowiska osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim oraz najnowsze programy realizowane i planowane do realizacji przez PFRON na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne (prawnie i biologicznie) stanowią 14,3 % (311,8 tys. osób) ogółu populacji województwa lubelskiego - w kraju odsetek ten wynosi 12,3 %. Oznaczają, że co siódmy mieszkaniec województwa lubelskiego jest osobą niepełnosprawną podczas gdy w kraju, co ósmy Polak jest niepełnosprawny. Liczba osób niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców województwa lubelskiego w roku 2011 wynosiła 143, podczas, gdy w Polsce były to 122 osoby. W Lublinie natomiast było 55,6 tys. osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych prawnie - 37 tys. osób, a biologicznie 18,2 tys. osób. W konkluzji postanowiono kontynuować spotkania w przyszłości, w celu szukania skuteczniejszych rozwiązań i mechanizmów wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim.

Spotkanie z dyrekcją o/ PFRON w LublinieSpotkanie z dyrekcją o/ PFRON w Lublinie