Od 1 kwietnia 2017 r. do 10 grudnia 2017 r. Fundacja realizuje Projekt będzie polegający na aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez umożliwienie zdobycia wiedzy i niezbędnego doświadczenia zawodowego ukierunkowanego na przyszłą aktywność niepełnosprawnych jego uczestników.

Projekt przewiduje organizację i przeprowadzenie 60 godzinnego cyklu edukacyjno-szkoleniowego, dla dwóch grup szkoleniowych w ramach prowadzonego przez Fundację Ośrodka Szkoleniowego i Klubu Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin.

Zapisy do projektu prowadzone są w siedzibie Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B, w Lublinie, w dni robocze, w godz. 10:00-16:00, a  informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 81 534-26-01.

Obecnie ze względu na brak miejsc, zapisy przyjmowane są do kolejnej edycji projektu planowanej na 2018 r.