W 2017 roku Fundacja będzie realizowała projekt „Potrafisz” mający na celu promocję aktywności, osiągnięć  i sukcesów niepełnosprawnych mieszkańców Lublina w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

W ramach projektu planowane jest przygotowanie trzech ok. 5 min. filmów telewizyjnych oraz ich emisję na antenie TVP Lublin. Planujemy, że bohaterami filmów będą osoby niepełnosprawne nagrodzone w 2017 roku Medalem lub wyróżnieniami Prezydenta Miasta Lublina za ich aktywność i sukcesy osiągane w różnych dziedzinach społecznego i zawodowego. Fundacja planuje również film poświęcony organizowanym corocznie Lubelskim Targom Aktywności Osób Niepełnosprawnych.