W dniu 5 grudnia 2017 r. Fundacja Fuga Mundi otrzymała Medal 700-lecia Miasta Lublin z rąk Prezydenta Miasta Lublin - dr Krzysztofa Żuka i Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych - Moniki Lipińskiej w uznaniu za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców, w szczególności za wieloletnią działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wspieranie ich rodzin. Medal został wręczony podczas 5 edycji Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, odbywających się  w siedzibie Targów Lublin.

W 2017 r. Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych miały wyjątkowy charakter, z uwagi na obchody jubileuszu 700 - lecia Miasta Lublina oraz piątą rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Program targów obejmował  część wystawienniczą, której towarzyszyły dyskusje merytoryczne, warsztaty plastyczne i rękodzieła oraz występy artystyczne.

W Targach wzięło udział ponad 75 wystawców, z ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym agencje zatrudnienia i urzędy pracy, pracodawcy, organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, placówki oświatowe, ośrodki terapeutyczne i wspierające działające na terenie naszego miasta. Tradycyjnie zaprezentowały swoją ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Czytaj także na oficjalnej stronie Miasta Lublin

Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Fuga MundiMedal 700-lecia Miasta Lublin dla Fuga Mundi