• Możesz pomóc w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego

Serwis projektu Potrafisz prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi

Przekaż darowiznę online Fundacji Fuga Mundi

Odnośnik do strony - Poradnik dla osób niepełnosprawnych - I ty jesteś konsumentem

„Twoja nowa szansa" – kursy i staże dla biernych zawodowo

Utworzono: 01 lipiec 2019 Opublikowano

Fundacja Fuga Mundi i Firma Akustica.Med realizują w partnerstwie projekt „Twoja nowa szansa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, w ramach Działania: 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (RPLU.11.04.00-06-0011/17), dla 120 osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym minimum 30 osób biernych zawodowo z niepełnosprawnościami, w tym 90 osób bez zatrudnienia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  zg.  z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek z art. 7 ustawy o pomocy społecznej zamieszkujących zgodnie z KC na obszarze gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego objętych działaniami rewitalizacyjnymi tj.: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik.

 

 WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM PROGRAMIE AKTYWIZACYJNYM!

Zapewniamy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla120 UP
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne dla120 UP
 • opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju IPD
 • trening kompetencji dla120 UP
 • kurs komputerowy ICT dla 90 UP
 • kursy zawodowe dla120 UP
 • stypendium szkoleniowe dla120 UP
 • 3 miesięczny płatny staż zawodowy dla 96 UP
 • zwrot kosztów dojazdów dla120 UP
 • materiały dydaktyczno-biurowe dla120 UP
 • opiekę osobistego asystenta dla niesamodzielnych osób niepełnosprawnych UP
 • miejsca spotkań, szkoleń i staży oraz biuro projektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych UP

GWARANTUJEMY

 

Zapewnimy Ci samodzielność, odpowiedzialność za rozwój edukacyjno-zawodowy i bezpośredni wpływ na wybór kierunku kształcenia w celu realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia.

Przy współudziale specjalistów wypracujemy z Tobą indywidualną ścieżkę szkoleniową, co ułatwi Ci start na rynku pracy. Indywidualny program rozwoju da Ci konkretne umiejętności i kompetencje do wykonywania pracy zawodowej, dostosowanej do Twoich predyspozycji i możliwości.

Z NAMI ZDOBĘDZIESZ OFERTĘ ZATRUDNIENIA

SKIEROWANĄ SPECJALNIE DO CIEBIE!

 

Otrzymasz CERTYFIKAT, potwierdzający uzyskane przez Ciebie kompetencje i kwalifikacje lub zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu, którego potrzebuje województwo lubelskie.
Przewidywane terminy rekrutacji 2019/20 r.

I edycja lipiec 2019 r. (40 osób)                 

II edycja październik 2019 r. (40 osób)                 

III edycja styczeń 2020 r. (40 osób)                 
Więcej informacji pod nr Tel.  (81) 534 26 01

ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania:
zgłoszenie do projektu
regulamin projektu
oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym
wzór zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
oświadczenie o grupie docelowej
deklaracja udziału
umowa z UP


Stronę odwiedziło:
3269173
osób,
aktualnie stronę odwiedza: 21 osób.
Copyright © 2020 Fundacja Fuga Mundi.