W 2016 roku Fundacja Fuga Mundi zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych
i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’,
który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XV konkursu.

 

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

Poradnictwo prawne -  świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych.

Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (9:00 – 10:00) pod numerem telefonu:791-980-242.

Zapraszamy do korzystania z usług.

Załączniki:

1. Regulamin projektu