Fundacja Fuga Mundi realizuje projekt „Zawodowy reSTART!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, (RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19), w terminie od października 2020 r. do 30 września 2021 r.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, które zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego i znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Adresatami projektu jest 36 osób bezrobotnych (22K,14M) oraz 24osoby bierne zawodowo (14K,10M), należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 1. osoby w wieku 50 lat i więcej
 2. kobiety
 3. osoby z niepełnosprawnościami
 4. osoby długotrwale bezrobotne
 5. osoby o niskich kwalifikacjach
 6. imigranci i reemigranci

Wsparcie w projekcie przewidziane jest również dla osób bezrobotnych nienależących do grup wskazanych powyżej.

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb i opracowaniem/aktualizacją IPD dla 60 UP,
 • kursy zawodowe dla 60 UP
 • stypendium szkoleniowe dla 60 UP
 • 4 miesięczny płatny staż zawodowy w kwocie: 1.033,70 PLN dla 48 UP
 • szkolenie BHP, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW dla 48 UP
 • opiekuna na stażu dla 48 stażystów
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną dla 6 UP
 • materiały dydaktyczno-biurowe dla 60 UP
 • zwrot kosztów dojazdów na wsparcie i staże dla 24 UP
 • miejsca spotkań, szkoleń i staży oraz biuro projektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


Projekt zakłada, że co najmniej 6 uczestników projektu legitymuje się zameldowaniem na obszarze miast średnich woj. lubelskiego, w tym w szczególności tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj. Biała Podlaska, Świdnik, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów, Łuków, Krasnystaw, Puławy, Zamość, Tomaszów Lubelski, Radzyń Podlaski, Łęczna.

Dzięki udziale w projekcie masz szanse otrzymać zaświadczenie bądź certyfikat, potwierdzający uzyskane przez Ciebie kompetencje i/lub kwalifikacje, zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu, który jest pożądany przez pracodawców województwa lubelskiego.

Zapewnimy Ci samodzielność, odpowiedzialność za rozwój edukacyjno-zawodowy. Przy współudziale specjalistów wypracujemy z Tobą indywidualną ścieżkę szkoleniową, która ułatwi Ci start na rynku pracy. Indywidualny program rozwoju da Ci konkretne umiejętności i kompetencje do wykonywania pracy zawodowej, dostosowanej do Twoich predyspozycji i możliwości.

Biuro Projektu:
Fundacja Fuga Mundi
ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin
tel. 81 534 26 01

Rekrutacja prowadzona w trybie ciągłym od października 2020 r. Informacji w sprawie rekrutacji udziela Pani Sandra Kamińska - tel.: 791-980-242.

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM PROGRAMIE AKTYWIZACYJNYM!

Ze względu na sytuację epidemiczną preferowany jest zdalny system komunikacji oraz przesyłania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Zawodowy reSTART”.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:
1.  Formularz zgłoszeniowy do projekt „Zawodowy reSTART”
2.  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
3.  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
4.  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
5.  Harmonogram realizacji wsparcia 1
6.  Harmonogram realizacji wsparcia 2
7.  Harmonogram realizacji wsparcia 3
8.  Harmonogram realizacji wsparcia 4
9.  Harmonogram realizacji wsparcia 5
10.Harmonogram realizacji wsparcia 6
11.Harmonogram realizacji wsparcia 7
12.Harmonogram realizacji wsparcia 8

Na etapie rekrutacji każdy uczestnik pozostający bez zatrudnienia zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z ZUS o objęciu ubezpieczeniem:


 Wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej US-7


Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 875 730,69 PLN

projekt restart baner