W dniu 19 listopada 2014 roku na Zamku Lubelskim odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego (przypadające na dzień 21 listopada), podczas których Fundacja Fuga Mundi w uznaniu za wieloletnią działalność i zaangażowanie na rzecz niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin.

Medal Prezydenta Miasta Lublin 2014


Organizatorem uroczystości był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, a w uroczystościach uczestniczyli między innymi Prezydenta Miasta Lublin - Pan dr Krzysztof Żuk, Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Pani Monika Lipińska oraz przedstawiciele wielu instytucji i organizacji związanych z pomocą społeczną. Uroczystość była szczególną okazją do złożenia podziękowań za trud pracy i zaangażowanie w działania na rzecz drugiego człowieka. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego były też okazją do zapoznania się ze specyfiką i zakresem zadań pracowników tego sektora, w szczególności zdań jakie wykonują na rzecz osób, rodzin i społeczności lokalnych.

 

Medal Prezydenta Miasta Lublin 2014Medal Prezydenta Miasta Lublin 2014Medal Prezydenta Miasta Lublin 2014Medal Prezydenta Miasta Lublin 2014