Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu - Marek Piasecki - napisz widomość

Wiceprezes Zarządu - Marek Stępniak - napisz wiadomość

Członek Zarządu - Dorota Łukasiewicz - napisz wiadomość

Członek Zarządu - Wiesław Piasecki - napisz wiadomość

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady - Dorota Mitrus

Wiceprzewodnicząca Rady - Elżbieta Danilczuk-Papiewska

Członek Rady - Elżbieta Rutkowska

Członek Rady - Jacek Śliwak

Członek Rady - Izabella Rak