Okres realizacji: styczeń - grudzień 2011 r.

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Cel: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Działania prowadzone były w formie multimedialnej kampanii informacyjno-promocyjnej wśród mieszkańców województwa lubelskiego i świętokrzyskiego, głównie za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Rezultaty:

- przygotowano i wyemitowano 16 filmów w TVP Lublin i TVP Kielce,

- wydrukowano 20 plakatów,

- zrealizowano 13 sesji fotograficznych,

- wydrukowano 500 szt. kalendarzy, 13 wielkoformatowych zdjęć fotograficznych,

- zorganizowano 6 wystaw fotograficznych.

Obecność tematyki poświęconej osobom niepełnosprawnym w programach telewizyjnych uświadomiła lokalnym decydentom specyficzne potrzeby (edukacyjne, zawodowe, transportowe, architektoniczne, itp.) tej grupy osób. Społeczeństwo „oswajane" było z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności, co przyczyniło się do budowania świadomości o tych osobach jako o równoprawnych członkach społeczności mających także prawo do aktywnego i równoprawnego funkcjonowania w różnych sferach życia.