„Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" realizowanego na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

Okres realizacji: lipiec - grudzień 2008 r.

Okres realizacji: grudzień 2005 r. – marzec 2008 r.

Okres realizacji: wrzesień 2005 r. – luty 2008 r.