„Wspieranie działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" realizowanego na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

Okres realizacji: kwiecień - grudzień 2010 r.

„Wspieranie działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" realizowanego na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

Okres realizacji: kwiecień - grudzień 2009 r.